Download Brochure
Team Café ICanFlyy

Samar Fatema

Sadaf Fatema

Saikat Naskar

Bapan Nandi

Mrinmoy Das

Swapan Naskar

Robin Das

Md. Sahil

Moinuddin Shams

Probir Halder

Asrat Ara Khatoon

Suravi Sadhukhan

Prakriti

Meghna

Shruti

Anshuman

Saloni

Abhishree

Khushboo